GripPoint

GripPoint - Het operationele platform voor veiligheidsdiensten

GripPoint is hét platform voor veiligheidsregio's voor online samenwerken, informatiebeheer en operationele ondersteuning. Met GripPoint hebt u volledige grip op uw informatie. GripPoint staat voor innovatie, flexibiliteit en schaalbaarheid. Betrouwbaar en veilig, met volledige ondersteuning van de belangrijkste open standaarden.

Het GripPoint platform is de productlijn van slagman.com waarmee veiligheidsdiensten effectiever digitaal kunnen samenwerken en grip hebben op de operationele werkzaamheden. Centraal hierin staat het centrale informatieplatform. GripPoint maakt de informatie in uw veiligheidsregio transparant en sneller vindbaar.
Voeg de GripPoint applicaties hieraan toe om het systeem uit te breiden met slimme toepassingen die u snel inzicht geven in de meest actuele informatie en resulteren in lagere kosten en verhoogde kwaliteit. U kunt reeds bestaande systemen op GripPoint aansluiten om alle gewenste bestaande informatiebronnen centraal te raadplegen. 


 

LiveOp

De toekomst van informatievoorziening in het veld begint ongetwijfeld hier. LiveOp biedt de manschappen in het veld het meest effectieve instrument in real-time informatievoorziening. LiveOp maakt de hardwerkende manschappen effectiever en verkort de tijd die ze nodig hebben om de juiste situatieschets te krijgen. LiveOp vergroot de kans op een effectieve bestrijding en afhandeling van een incident door de meest actuele en betrouwbare informatie te bieden aan de mensen die het nodig hebben. LiveOp is ontwikkeld in samenwerking met AppNormal.

GripPoint Evenementen

Is uw veiligheidsregio op zoek naar een evenementenkalender die een oplossing biedt voor het centraal beheren van evenementen in uw regio? GripPoint LiveEvents biedt uw regio een gecentraliseerde omgeving die geschikt is voor multidisciplinaire toepassingen, evenementen kan beheren en classificeren en gekoppeld kan worden aan bestaande systemen voor zowel in- als uitvoermogelijkheden.

GripPoint Evenementen laat gebruikers van verschillende gemeenten en disciplines samenwerken aan het onderhouden van één compleet overzicht van evenementen voor de gehele regio. GripPoint Evenementen kan gegevens automatisch importeren vanuit bestaande gemeentelijke systemen*, waarna deze kunnen worden aangevuld met aanvullende eigenschappen. GripPoint Evenementen stelt automatisch classificaties samen op basis van risicoprofielen die uw veiligheidsregio kan samenstellen.

Evenementen in GripPoint Evenementen zijn met behulp van standaard web services te integreren in externe applicaties, zoals websites, toeristische bronnen of apps van uw Veiligheidsregio.

GripPoint Incidenten

GripPoint brengt GMS-incidenten direct naar de juiste personen met GripPoint LiveIncidents. Kijk real-time mee met actieve incidenten, volg de statussen van voertuigen, lees mee met de meldkamerberichten en verwerk direct de rapportages. Met GripPoint Incidenten wordt dit nu realiteit.

Bespaar kostbare tijd door de juiste mensen direct te voorzien van de laatste en meest betrouwbare informatie: real-time informatie uit GMS. Maak rapportages waardevoller door een snelle hulp bij het rapporteren na een incident.

GripPoint Objecten

Om te allen tijde de noodzakelijke gegevens over relevante objecten te kunnen raadplegen, biedt slagman.com GripPoint Objecten aan. De directe beschikbaarheid van objectinformatie is cruciaal tijdens incidentbestrijding. GripPoint Objecten biedt uw regio de mogelijkheid informatie over objecten in de regio digitaal vast te leggen en hiermee ter beschikking te stellen aan uw medewerkers in het veld en aan de operationele toepassingen in uw organisatie. GripPoint objecten ondersteunt registratie van alle eigenschappen die worden gespecificeerd in de landelijke standaard Bereikbaarheidskaart en stelt u bovendien in staat bijlagen te koppelen. Informatie die uw medewerkers in GripPoint Objecten registreren is mobiel op te vragen via LiveOp, zodat uw medewerkers altijd in staat zijn beslissingen te maken op basis van de meest actuele en volledige informatie.

GripPoint DCU

GripPoint DCU biedt uw Brandweerkorpsen de meest geïntegreerde oplossing voor decentrale afhandeling van incidenten. GripPoint DCU laat uw brandweerkorpsen real-time incidenten delegeren naar de actieve eenheden, zonder dat dit het bestaande proces verstoord.

DCU werkt met real-time GMS-gegevens en stelt u in staat de actieve incidenten te monitoren, toe te wijzen aan uw eigen eenheden, taken voor eenheden en medewerkers te koppelen en de status van eenheden decentraal te beheren.